11. PALATALIZACJE PRZEDHISTORYCZNE
^ Вверх

11. PALATALIZACJE PRZEDHISTORYCZNE

 

PYTANIA:

1. System konsonantyczny języka prasłowiańskiego.

2. Trzy palatalizacje spółgłosek tylnojęzykowych: warunki, wyniki, chronologia.

3. Palatalizacje przez *j:

a) spółgłoski wargowe + j;

b) spółgłoski przedniojęzykowe zwarte d, t + j;

c) spółgłoski przedniojęzykowe szczelinowe s, z + j;

d) spółgłoski tylnojęzykowe k, g, х + j.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – S. 129 – 132, 134, 140, 145, 152 – 154.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 85 – 89, 95.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 40 – 41.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 63 – 65.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 104 – 109.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 12 nr 1 – 12.

 

ZAŁĄCZNIKI:

23. Prasłowiański system konsonantyczny.

24. Palatalizacje przedhistoryczne.