7. PRZEGŁOS *e, *ĕ
^ Вверх

7. PRZEGŁOS *e, *ĕ

 

PYTANIA:

1. Istota przegłosu i warunki wpływające na wynik procesu.

2. Przegłos lechicki.

3. Przegłos polski.

4. Chronologia przegłosu *e, *ĕ.

5. Następstwa przegłosu:

a) wymiany samogłoskowe;

b) powstanie miękkich fonemów spółgłoskowych;

c) defonologizacja iy.

6. Odstępstwa od przegłosu:

a) pozorny brak przegłosu;

b) zanik form z przegłosem;

c) formy oboczne z przegłosem i bez przegłosu;

d) wyrównanie analogiczne w paradygmacie;

e) nieregularny przegłos (brak odpowiednich warunków);

f) fałszywy przegłos.

7. Przegłos w gwarach.

8. Przegłos prasłowiański a przegłos *e, *ĕ.

9. Przegłos *e, *ĕ a apofonia praindoeuropejska.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – S. 76 – 83.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 70 – 74.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 27 – 28.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 37 – 42.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 76 – 82.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego. Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 7 nr 1 – 14.

 

ZAŁĄCZNIKI:

19. Przegłos *e, *ĕ.