Тытульны экран
^ Вверх

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ”

 

 

 

 

А.В. Руцкая, М.У. Грынько

 

 

 

 

МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ

БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 

 

 

Вучэбны дапаможнік па аднайменным курсе

для студэнтаў спецыяльнасці 1-210501 — Беларуская філалогія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінск 2010