Тытульны экран
^ Вверх
Міністэрства адукацыі Рэспублікі БеларусьУСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»
 

 

В. А. БЕЛАЗАРОВІЧ

 

 

  

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

 

Дапаможнік

па аднайменным курсе

для студэнтаў спецыяльнасцяў

 1 – 21.03.01 – 01 – Гісторыя,

1 – 02.01.02 – 04 – Гісторыя. Замежная мова

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гродна 2006