Тытульны экран
^ Вверх

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

 

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

 

 

І. А. БАСЮК

 

 

 

ГІСТОРЫЯ ПАЛІТЫЧНАЙ І ПРАВАВОЙ ДУМКІ

БЕЛАРУСІ

 

 

 

Курс лекцый

па аднайменнай дысцыпліне

для студэнтаў юрыдычных спецыяльнасцяў

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродна

ГрДУ імя Я.Купалы

2011