Тытульны экран
^ Вверх

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ”

 


А.К. Гачко, С.В. Асабіна

 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

                           Метадычныя рэкамендацыі

                           па раздзелах:

Арфаэпія.

Графіка.

Арфаграфія.

Лексікалогія.

Лексікаграфія.

Фразеалогія.

Фразеаграфія”

 


(аднайменнай дысцыпліны

для студэнтаў спецыяльнасцей:

 1-010201  - “Пачатковая адукацыя”;

  1-010202-09 - “Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка”)

 

 

 

 

 

 

Гродна: ГрДУ імя Я.Купалы

2012