Тытульны экран
^ Вверх

 

 

І.Я. Лепешаў

 

 Лінгвістычны аналіз тэксту

 

 

 

Дапушчана

Міністэрствам адукацыі

Рэспублікі Беларусь

у якасці вучэбнага дапаможніка

для студэнтаў вышэйшых навучальных

устаноў па філалагічных спецыяльнасцях 

 

 

 

 

  

 

Мінск 

«Вышэйшая школа»