Тытульны экран
^ Вверх

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

УСТАНОВА АДУКАЦЫI

"ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ 

ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ"

Г.Б. Кажанеўская, Н.І. Бракала 

МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ НА ЎРОКАХ МУЗЫКІ Ў   4 КЛАСЕ

Дапаможнік па курсе

"Методыка музычнага выхавання"

для студэнтаў спецыяльнасці

1-03 01 08 - Музычнае мастацтва.

Спецыяльныя музычныя дысцыпліны  


 

  

 

 

  Гродна

ГрДУ імя Я. Купалы

2010 г.