Тытульный экран
^ Вверх

 

 

 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

 

Установа адукацыі

«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

 

 

 

 

 

 

 

Практыкум па гісторыі беларускай мовы для студэнтаў-завочнікаў (для студ.спец.1-21.05.01- Беларуская філалогія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродна 2008