Тытульны экран
^ Вверх

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

 

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

 ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

 

 

 

 

І.Я.ЛЕПЕШАЎ, М.А.ЯКАЛЦЭВІЧ

 

 

 

 

ПРАКТЫКУМ ПА ФАНЕТЫЦЫ,

АРФАЭПІІ, ГРАФІЦЫ І АРФАГРАФІІ

 

 

Дапаможнік па курсу

«Сучасная беларуская літаратурная мова»

для студэнтаў спецыяльнасці

1-210501 – Беларуская філалогія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродна   2007