Тытульны экран
^ Вверх

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт
імя Янкі Купалы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.У.Сільчанка

АГУЛЬНАЯ ТЭОРЫЯ ПРАВА

 

 


Тэксты лекцый па аднайменнаму курсу
для студэнтаў спецыяльнасцей
1-24 01 02 – Правазнаўства
1-24 01 03 – Эканамічнае права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродна 2008