2. ŹRÓDŁA DO BADAŃ JĘZYKA POLSKIEGO
^ Вверх

2. ŹRÓDŁA DO BADAŃ JĘZYKA POLSKIEGO

 

PYTANIA:

1. Najdawniejsze zabytki języka polskiego:

a) zabytki epoki przedpiśmiennej;

b) najstarsze dane z epoki piśmiennej.

2. Zabytki polskie XV – XVI wieku:

a) zabytki prozy i poezji religijnej;

b) zabytki poezji i prozy świeckiej;

c) kroniki;

d) teksty prawne;

e) glosy, mammotrekty, słowniki.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: Państwowe Zakłady Szkolne, 1972. – S. 33 – 52.

2. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1999. – S. 12 – 19.

3. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 23 – 27.

4. Walczak, B. Zarys dziejów języka polskiego / B. Walczak. – Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1995. – S. 56 – 66.

 

ZAŁĄCZNIKI:

6. Fragment Dagome iudex.

7. Fragment Bulli gnieźnieńskiej.

8. Fragment Bogurodzicy.

9. Fragment Psałterza oriańskiego.

10. Fragment Biblii królowej Zoi.

11. Fragment Kazań świętokrzyskich.

12. Fragment Kazań gnieźnieńskich.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 2 nr 1 – 4.