9. SAMOGŁOSKI NOSOWE
^ Вверх

9. SAMOGŁOSKI NOSOWE

 

PYTANIA:

1. Geneza nosówek.

2. Swoistość prasłowiańskich samogłosek nosowych. Warianty palatalne, iloczasowe, kombinatoryczne.

3. Etapy rozwoju nosówek na gruncie polskim:

a) nosówki w zabytkach reprezentujących gra ę niezłożoną;

b) utrata różnicy barwy nosówek z zachowaniem iloczasu;

c) rozwój nosówek w XV – XVI ww.

4. Sposoby zapisu nosówek:

a) gra a nosówek w tekstach staropolskich;

b) zabytek po raz pierwszy notujący literę ą;

c) zabytek staropolski drugiej połowy XV w. starannie odróżniający obie nosówki;

d) archaizmy ortogra czne w nazwach własnych.

5. Sposoby rekonstrukcji barwy i iloczasu nosówek.

6. Procesy towarzyszące rozwojowi nosówek.

7. Procesy utraty (denazalizacji) i nabycia (nazalizacji) nosowości.

8. Samogłoski nosowe w gwarach. Zróżnicowanie form zaimków.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk.. – Warszawa: PWN, 1981. – S.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 80 – 82.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 29 – 30.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 51 – 55.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 82 – 87.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 9 nr 1 – 12.

 

ZAŁĄCZNIKI:

21. Rozwój samogłosek nosowych.