Змест
^ Вверх

Змест

АРФАЭПІЯ

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў

Пытанні і заданні для самакантролю

Спіс літаратуры

ГРАФІКА 

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў

Пытанні і заданні для самакантролю

Спіс літаратуры

АРФАГРАФІЯ 

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў

Пытанні і заданні для самакантролю

Слоўнікавыя словы

Арфаграфічны дыктант па тэме: “Правапіс зычных і іх спалучэнняў” 

Спіс літаратуры

ЛЕКСІКАЛОГІЯ 

I. Сістэмныя адносіны ў лексіцы

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў 

Пытанні і заданні для самакантролю 

ІІ. Аспекты вывучэння лексікі

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў 

Пытанні і заданні для самакантролю 

Спіс літаратуры 

ЛЕКСІКАГРАФІЯ 

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў

Пытанні і заданні для самакантролю

Спіс літаратуры

ФРАЗЕАЛОГІЯ 

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў

Пытанні і заданні для самакантролю

Заданні да самастойнай працы 

Спіс літаратуры

ФРАЗЕАГРАФІЯ

Асноўныя паняцці

Заданні да практычных заняткаў

Пытанні і заданні для самакантролю

Спіс літаратуры

Кантрольны тэст па раздзелах “Арфаэпія”, “Арфаграфія” “Графіка”, “Арфаграфія”, “Лексікалогія”, “Фразеалогія” 

Схемы і ўзоры аналізу

Праграма экзамена па беларускай мове (“Арфаэпія”. “Графіка”. “Арфаграфія”. “Лексікалогія”. “Лексікаграфія”. “Фразеалогія”. “Фразеаграфія”)