Частка 2
^ Вверх

УДК  808.2 (076)

ББК  74.261.4

     М 54 

 

 

Складальнік: Гачко А.К., ст. выкладчык.

 

 

 

Рэцэнзенты: дацэнт кафедры беларускай мовы  М.А.Якалцэвіч,

нач. аддзела пачатковага навучання i дашкольнага выхавання Гродзенскага абласнога ІПК Н.Б.Навiцкая.


М 54

 Метадычныя   рэкамендацыі  па  раздзелу  “Фанетыка.

 

 Фаналогія” курса  “Сучасная беларуская мова”: Скл. А.К.Гачко. – Гродна: ГрДУ, 2000. – 55 с.Метадычныя рэкамендацыі па фанетыцы і фаналогіі беларускай мовы прапануюцца студэнтам завочнага аддзялення факультэта псіхалогіі і педагогікі.

Па кожнай тэме коратка даецца важнейшы тэарэтычны матэрыял, прапануюцца пытанні  для самаправеркі і заданні да практычных заняткаў. Прыводзіцца спіс рэкамендаванай літаратуры і слоўнікаў, асобна даюцца заданні для самастойнай работы.

 

 

 

 

 

УДК  808.2 (076)

ББК  74.261.4

 

© Гродзенскi дзяржаўны унiверсiтэт iмя Янкi Купалы, 2000.