ЛІТАРАТУРА
^ Вверх

РЭКАМЕНДУЕМАЯ  ЛІТАРАТУРА 

1. Адамовіч Я.М., Касцяк М.І., Ляпёшкін В.У. Беларуская мова: Зборнік практыкаванняў. – Мінск, 1993.

2. Беларуская граматыка: Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск. – Мінск, 1985. – Ч. 1.

3. Беларуская мова/ Пад агульнай рэдакцыяй Я.М.Адамовіч. – Мінск, 1997.

4. Беларуская мова / Пад агульнай рэдакцыяй Л.М.Грыгор’евай. – Мінск, 1994.

5. Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова. 2-е выд. – Мінск, 1985.

6. Камароўскі Я.М., Сямашка Л.І. Сучасная беларуская мова: Фанетыка і фаналогія. Арфаэпія. Графіка. арфаграфія. – Мінск, 1985.

7. Кечык С.Я., Рагаўцоў В.І. Моўны разбор у ВНУ і ў школе. – Мінск, 1988.

8. Сучасная беларуская літаратурная мова: Лексікалогія. Фаналогія. Арфаграфія. 2-е выд. – Мінск, 1984.

9. Сучасная беларуская мова / Я.М.Камароўскі, В.П. Красней, У.М. Лазоўскі і інш. 2-е выд. – Мінск, 1995.

10. Сямешка Л. Беларуская мова: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. – Мінск, 1999.

11. Фанетыка беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. А.І.Падлужнага. – Мінск, 1985.

12. Юргелевіч П.Я. Курс сучаснай беларускай мовы з гістарычнымі каментарыямі. – Мінск, 1974.

13. Янкоўскі Ф.М. Сучасная беларуская мова. – Мінск, 1984.

 

ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА 

1. Абабурка М.В. параўнальная граматыка рускай і беларускай моў. – Мінск, 1992.

2. Беларуская мова: Цяжкія пытанні фанетыкі, арфаграфіі, граматыкі / Пад рэд. А.І.падлужнага. – Мінск, 1987.

3. Воўк-Левановіч О.В. Лекцыі па гісторыі беларускай мовы. – Мінск, 1994.

4. Гурскі М.І. Параўнальная граматыка рускай і беларускай моў: Фанетыка і марфалогія. – Мінск, 1962.

5. Крывіцкі А.А., Падлужны А.І. Практыкум па фанетыцы беларускай мовы. – Мінск, 1982.

6. Падлужны А.І. Нарысы акустычнай фанетыкі беларускай мовы. – Мінск, 1977.

 

СЛОЎНІКІ 

1. Арашонкава Г.У., Лемцюгова В.П. Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы. – Мінск, 1987.

2. Бірыла М.В. Слоўнік націску ў беларускай мове. – Мінск, 1992.

3. Беларусказрускі слоўнік: У 2 т. – Мінск, 1988-1989.

4. Лобан М.П., Суднік М.Р. Арфаграфічны слоўнік. 6-е выд. – Мінск, 1990.

5. Русско-белорусский словарь: В 2 т. – Минск, 1982.

6. Слоўнік беларускай мовы: Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне. – Мінск, 1987.