Упражнения
^ Вверх

Упражнения

 

1. Образуйте причастия от глаголов и переведите их на русский язык

porto,1 открывать;

video, vidi, visum, ēre, 2 видеть;

duco, xi, ctum, ěre, 3 вести;

capio, cepi, captum, ěre, 3 брать;

punio, 4  наказывать.

 

2. Образуйте словосочетания и просклоняйте

tempus, ŏtis, n (время), victus, a, um (прожитый, ая, ое);

urbs, urbis, f (город), captus, a, um (захваченный, ая, ое);

puer, pueri, m (мальчик), ludens, ntis (играющий, ая, ое);

flos, floris, m (цветок), crescens, ntis (растущий, ая, ое);

magister, tri, m (учитель), doctūrus, a, um (намеревающийся учить).

 

3. Переведите предложения

1. Ex agro non culto frustra frumentum exspectabĭtur. 2. Da mihi librum, a te jam lectum. 3. Amicitia, inter pocǔla contracta, plerumque vitrea est. 4. Et semel emissum volat irrevocabile verbum. 5. Post proelium commissum hostes terga vertērunt. 6. Littěris legāti sui commōtus, Caesar in Galliam Transalpīnam contendit, bellum ibi gestūrus. 7. Capti inimīci in servos mutantur. 8. Agrum paratūri primo de via et aqua curāre debent. 9. Trade, quaeso, amico meo epistǔlam, a me scriptam. 10. Hostes Romae appropinquavērunt urbem expugnatum. 11. Dux milites exploratum misit. 12. Romani, ab Hannibǎle victi, de salūte non desperābant. 13. Sabīni, a Romanis recepti, numerum civium Romanōrum auxērunt. 14. Verum consilium initio auditu grave postea jucundum erit. 15. Res facilis dictu, difficiles factu. 16. Dictum – factum. 17. Littěra scripta manet. 18. Haedui legātos ad Caesārem mittunt rogātum auxilium. 19. Britanni repulsi ab equitātu se in silvas abdidērunt. 20. Interdiu stellas non vidēmus luce obscurātas. 21. Cives urbes ab hoste delētas restituērunt. 22. Nihil facĭle scitu est. 23. Jucunda est nox, curis solūta.

 

4. Переведите текст

Magister et discipuli 

Discipuli ad magistrum: “Venĭmus ad te, vir docte et erudite, te salutātum et orātum: diem festum nobiscum age!” Quibus magister: “Id jucundum est auditu. Vobiscum tempus agěre mihi placet, sed hoc facilis est dictu et difficilis factu. Nam officia me prohībent vobiscum manēre”. 

De nauta interpĭdo 

Marcus, nauta interpĭdus, ex patria sua ad multas terras navigābat. Multas divitias, ex mercatūra comparātas, habēbat, sed saepe in pericǔla magna veniēbat. Olim ex Graecia ad Asiam contendit, vinum et oleum ibi venditūrus. Alii nautae, amīci ejus, cum eo in navigio fuērunt. Ubi prope insǔlam desertam navigābant, speluncam obscūram vidērunt. Subĭto e spelunca ruit monstrum horribĭlis. Flammas spirābat et saxa magna, ab eo jacta in navigium, oleum incendērunt. Alii nautae perterrĭti in prora stetērunt, in aqua desultūri. Sed Marcus interpĭdus non desperāvit. Cum monstro pugnatūrus idcirco arma amīcis suis dedit et anĭmos eos confirmāvit. Tum hastas, a Marco datas, in eum jactābant. Tandem monstrum perterrĭtum in speluncam fugit. Sic Marcus se et amīcos suos servāvit.