Упражнения
^ Вверх

Упражнения

 

1. Проспрягайте глаголы в perfectum, plusquam perfectum, futurum II indicativi activi

laudo, 1 хвалить;

taceo, ui, ĭtum, ēre, 2 молчать;

tango, tetĭgi, tactum, ěre, 3 касаться;

suscipio, cēpi, ceptum, ěre, 3 предпринимать;

convenio, vēni, ventum, īre, 4 собираться.

 

2. Определите формы и переведите

deleo – delēvi, ponēbat – posuěrat, quaerēmus – quesiverĭmus, expugnabĭtis – expugnaverĭtis, eris – fuěris, ducit – duxit, agit – egit, habeo – habui, currēbant – cucurrěrant, scribam – scripsěro, caedis – cecidisti, advěnit – advēnit, expugnabunt – expugnavěrint, erātis – fuerātis.

 

3. Переведите предложения

1. Graeci Trojam expugnavērunt, urbem concremavērunt, incŏlas fere omnes necavērunt. 2. Tarquinius Superbus fuit ultĭmus rex Romanōrum. 3. Milĭtes audāces in proeliis multas victorias reportavērunt. 4. Dixi et anĭmam salvāvi; dixi et anĭmam levāvi. 5. Excessit, evāsit, erūpit (Cicero). 6. Militāvi non sine Gloria (Horatius). 7. Darēus, rex Persārum, Greciam in potestātem suam redigěre cupīvit. 8. Herodŏtum, scripor Graecōrum, qui pater historiae appelātur, multas urbes vidit et mores eārum descripsit. 9. Ennius in versĭbus suis multa facta civium Romanōrum pinxit. 10. Tu, amīce, ad me venīre promisěras, sed non venisti. 11. Xerxes, ubi Athēnas intrāvit, omnes sacerdōtes necāvit et urbem delēvit. 12. Antīqua quae nunc sunt, ea fuěrant olim nova. 13. Ut sementem fecěris, ita metes. 14. Cum Tullius conveněrit, mittam eum ad te. 15. Non credam id, nisi viděro. 16. Librum tuum, quem mihi promisěras, accēpi. 17. Caesar cum iis novis legionĭbus, quas in Italia conscripsěrat, per fines Gallōrum in Germaniam advēnit. 18. Si qaesiverĭtis, inveniētis. 19. Urbem Romam a principio reges habuērunt. 20. Marcus Atilius Regǔlus, qui in Africam suas copias traduxěrat, ibi multa oppĭda expugnāvit. 21. Romani Gallos, qui in Italiam irruěrant, cecidērunt. 22. Ridēbis, si epistǔlam meum legěris. 23. Mihi dolēbit, si quid stulte fecěro. 24. Agricŏla, qui agrum male coluěrit, parvum frumentum accipiet. 25. Ex eo libro, qui legěram, multa nova cognōvi.

 

4. Переведите текст 

De viro cupĭdo

Habuit vir quidam gallīnam, quae cotidie ovum aureum ei dabat. Vir cupĭdus contentus non fuit eis ovis, quae cotidie accipiēbat. Putāvit: “Certe, magna copia auri intra ventricǔlum gallīnae est. Occīdam illam et aurum excipiam”. Necāvit gallīnam, sed nihil invēnit, itǎque neque aurum, neque gallīnam habet. Recte in proverbiis dicĭtur: “avarus semper  eget” et “rarus vir fortūnā sua contentus”. 

De Daedǎlo 

Daedǎlus, artīfex clarus, casu homĭnem necāvit. Itǎque cum filio Icǎro ex  Athēnis fugit et in Cretam migrāvit. Ibi regi labyrinthum aedificāvit. Postea Daedǎlus constituěrat in patriam remigrāre. Rex autem Daedǎlum et Icǎrum retinuit et in labyrinthum inclusit. Tum Daedǎlus e pennis alas fecit et cum filio avolāvit. Sed incautus Icǎrus ad solem prope advolāvit, sol ceram, quae pennas vinxit, tabefēcit. Icǎrus in mare decĭdit, Daedǎlus autem in Siciliam pervēnit. 

De Artemisia 

Olim Mausōlus terrae Cariae rex fuit. Habuit Artemisiam, uxōrem fidēlem. Artemisia Mausōlum, marĭtum suum, valde amāvit. Post Mausōli mortem Artemisia viro funus magnificum parāvit. Ossa et ciněrem ejus aquam incidit et ebibit. Postea sepulcrum memorabile viro exstruxit, quod inter septem omnium terrārum miracǔla numerātur.