Частка 1
^ Вверх

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ”

 

 

 

 

 

М.А. Даніловіч

 

 

 

ЛІНГВІСТЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА

ГРОДЗЕНШЧЫНЫ

 

 

 

 

Д а п а м о ж н і к

 

па спецкурсах «Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны»,

«Праблемы беларускай дыялектнай фразеалогіі»,

па курсе «Беларуская дыялекталогія» для студэнтаў

спецыяльнасці

1-21 05 01 – Беларуская філалогія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродна 2008