Упражнения
^ Вверх

Упражнения

 

1. Проспрягайтеглаголыв imperfectum indicativi activi et passivi

aedifĭco, 1 строить;

teneo, ui, ntum, ēre, 2 держать;

colo, ui, cultum, ěre, 3 возделывать;

capio, cepi, captum, ěre, 3 брать;

custodio, 4 охранять.

 

2. Переведите предложения с учетом синтаксиса пассивной конструкции

1. Fabǔlae multae a poētis claris de deis antiquis narrantur. 2. Describebāntur a Homěro bellum longum, quod Graeci cum Trojānis gerēbant. 3. Tu ab amīcis tuis amāris, nam amīcus bonus es. 4. Attenti discipǔli a magistro laudantur, pigri vituperantur. 5. Victoria concordiā gignĭtur. 6. Castra populōrum antiquōrum vallo fossaque muniebāntur. 7. Multa medicamenta e plantis et herbis a pharmaceutis perītis praeparantur. 8. Mortui a Romanis plerumque cremabantur. 9. Contra morbos multa medicamenta et alia remedia a medicis adbibentur. 10. Roma in multis pericǔlis a viris honestis defendebātur. 11. Memoria cotidie a liběris exercētur. 12. Libri saepe pictūris pulchris ornantur. 13. Oppĭda antiquа ab incŏlis muro alto cingebantur. 14. Campus fluvio irrigātur. 15. Ager ab agricŏla arātur. 16. Discipǔli Romani a magistris claris docebantur. 17. Castra ab inimīcis non longe a Roma ponebantur. 18. Clavus clavo pellĭtur. 19. Nunquam pericǔlum sine pericǔlo vincĭtur. 20. Epistǔlae tibi a me mittentur. 21. A poētis antiquis multa facta virōrum clarōrum describebantur.

 

3. Переведите текст

De nautis et agricŏlis 

In Italia antiqua multi agricŏlae nec non multi nautae erant. Opulentus vir Romanus non laborābat, sed servi agros domini arābant, hortum atque jumenta curābant. Vir rustĭcus, qui parvum agellum habēbat, magna cura laborāre debēbat, liběros quoque arāre docēbat. Filii et filiae in agris et in horto laborābant, agricŏla enim unum aut multos servos habēbat.

Nautae in alienas terras navigābant, frumentum advehēbant et incŏlis Romae vendēbant, magnas divitias sibi parābant. Divitiae tamen magnas curas et magna pericula nautis praebēbant.

Agricŏlae et nautae antiqui multos deos et multas deas colēbant. Agricŏlae deis deabusque agrōrum sacrificābant, nautae Neptūno, Oceăni equos tauros mactābant et Mercurium, mercatūrae deum, colēbant. 

De Romanōrum servis 

Romani magnum numerum servōrum habēbant. Familia Romana ex dominis, liběris et servis constābat. Servos Romani in bellis sibi parābant. Vita servōrum Romanōrum misera et dura erat. In numero servōrum Graeci et alii populi erant. Apud Romanos pueri a servis Graecis educabantur, qui paedagōgi appellabantur. Servōrum officia varia erant. Nonnulli servi praecipue Graeci morbos curābant et sanābant, liběros Romanos educābant, pueros grammaticam, philosophiam, litteras docēbant, nam viri docti erant. Liběri Romanōrum libros poētārum Graecōrum amābant, saepe tragoedias et comoedias clarōrum poētārum legēbant. Saepe servi a dominis injuste puniebāntur. Servi autem fugiēbant et interdum arma capiēbant.