Упражнения
^ Вверх

Упражнения

 

1. Образуйте и переведите gerundivum от следующих глаголов

orno, 1 украшать;

deleo, delevi, deletum, ēre, 2 разрушать;

gero, gessi, gestum, ěre, 3 вести;

accipio, cepi, ceptum, ěre, 3 получать;

munio, 4 укреплять.

 

2. Замените герундий герундивной конструкцией и переведите словосочетания

ars legendi libros, cupidĭtas gubernandi civitātem, arma ad defendum urbes, necessitas aedificandi naves, ars ornandi domos, cupidĭtas discendi historiam, necessitas petendi pacem, liber de gerndo bella, necessitas defendendi patriam, perītus gerendi bellum.

 

3. Переведите предложения

1. Quae causa est justior belli gerendi, quam servitūtis depulsio? 2. Cyprus abundat materiā utili ad naves aedificandas. 3. Natūra homĭni ingenuit cupiditātem veri videndi. 4. Ars regendae rei publicae difficĭlis est. 5. Autumnus est tempus idoneum agris exercendis. 6. Omnis auctorĭtas philosophiae constitit in beata vita comparanda. 7. Urbem expugnatam dux militĭbus diripiendam dedit. 8. Comitia creandis consulĭbus in campo Martio habebentur. 9. Germānis neque consilii habendi, neque arma capiendi spatium datum est. 10. Nihil sine ratione faciendum est. 11. Stultitia et injuria fugiendae sunt, praecipue in rebus publĭcis. 12. Sunt nonnulli ludi non inutĭles acuendis puerōrum ingeniis. 13. Id mihi mutātis mutandis convěnit. 14. Decemvĭri legĭbus scribendis creāti sunt. 15. Popǔlus Romanus Crasso bellum gerendum dedit. 16. Commūne pericǔlum concordiā propulsandum est. 17. Audienda (est) et altera pars. 18. Alexander excursūrus cum valida manu fuerat ad Athenas delendas. 19. Nulla possessio, nulla vis auri et argenti pluris, quam virtus aestimanda est. 20. Non omnis error stultitia est dicenda. 21. Xerxes Graeciae opprimendae causa ingentem exercitum comparāvit.

 

4. Переведите текст

De Archimēdis morte 

Marcellus, Romanōrum consul, ad Syracūsas, urbem Siciliae nobilissimam, oppugnandas missus est. Archimēdes, qui ea tempestāte Syracūsis fuit urbis defendae causa, opera Romanōrum disputābat. Archimēdes, dum in pulvěre quasdam formas descrībit attentius et milĭti Romano, qui praedandi causa in domun irruperat: “Quisnam es?” – interrogābat, propter nimiam cupiditātem illud investigandi, quod requrēbat, nihil respondit nisi hoc: “Noli turbāre circulos meos”. Itaque a milĭte detrucātus est.