Упражнения
^ Вверх

Упражнения

 

1. Определите склонение существительных, назовите основу

Miles, ĭtis m;gratia, ae f;pes, pedis m;populus, i m; murus, i m; virtus, ūtis f; verbum, i n; plebs, plebis m; pagina, ae f; exemplum, i n; locus, i m; veritas, ātis f; porta, ae f; magister, tri m; corpus, ŏris n; labor, ōris m; otium, i n; comes, itis m; flumen, ĭnis n

 

2. Определите тип существительных III склонения

Sol, solis m; civis, is m, f; canis, is m, f; soror, ōris f; animal, ālis n; merces, ēdis f; flumen, ĭnis n; dens, dentis m; mater, matris f; rete, is n; salus, ūtis f; piscis, is m; urbs, urbis f; os, ossis n; phalanx, angis f; pes, pedis m; viride, is n; regio, ōnis f; pars, partis f; unguis, is f; foramen, ĭnis n; auris, is f; calcar, āris n; draco, onis m; navis, is f; frater, fratris m.

 

3. Согласуйте прилагательные с существительными

Pater, tris m — bonus, a, um; mater, tris f — pulcher, chra, chrum; civis, is m — verus, a, um; mare, is n — frigĭdus, a, um; mons, montis m — notus, a, um; pars, partis f — magnus, a, um; animal, ālis n — sacer, cra, crum; avis, is f — rarus, a, um.

 

4. Просклоняйте словосочетания

Carmen clarum, mare calĭdum, civis bonus, civĭtas libĕra, judex justus

 

5. Переведите предложения

1. Homĭnem virtus ornat. 2. Amor patriae a scriptorĭbus claris laudabātur et laudātur. 3. Victori magnum praemium est gloria. 4. Concordia civium murus urbium est. 5. Mare profundum est et plenum piscium et aliōrum animalium. 6. Romani contra hostes pugnabant. 7. Aetāte Caesăris Romāni cum multis nationĭbus bella gerēbant. 8. Multae gentes et natiōnes milĭtes Romānos timēbant. 9. Scriptōres fortitudĭnem ducum et virtūtem milĭtum celebrābant. 10. Germāni reges ex nobilitāte, duces ex virtūte sumunt. 11. Magna est linguārum inter homĭnes variĕtas. 12. Leges a victorĭbus dicuntur, accipiuntur a victis.

 

6. Переведите текст

De Troja

Scriptōres antiqui narrant: Troja urbs Asiae pulchra, magna et clara est. Troja altitudine et magnitudine murorum firma est. Urbs arcem altam et fixam habet. Incolae urbis in arce domicilium Priami regis et templa Minervae, Apollinis, Dianae aedificant. Priamus, rex Trojanorum, multos filios filiasque habet. In numero filiorum Hector est, vir egregius fortitudine et virtute. Bello Trojano Hector defensor patriae est. De certaminibus et pugnis Graecorum et Trojanorum, de morte  Hectoris in carminibus Homeri sermo est.

 

7. Переведите текст

De militĭbus Romānis

Magnus erat numĕrus milĭtum Romanōrum. Milĭtes Romāni aut pedĭtes erant aut equĭtes. Arma pedĭtum et equĭtum magnifĭca erant. Peditĭbus erant gladii, pila, lorīcae, galeae, scuta. Equitĭbus Romānis equi egregii erant. Magna erat constantia et fortitūdo milĭtum Romanōrum. Milĭtes Romāni custōdes et defensōres patriae erant et terra marīque copias hostium superābant. Romāni populis finitĭmis saepe timōrem parābant. Romānis, victorĭbus multōrum populōrum, multae terrae Asiae et Africae notae erant.