Упражнения
^ Вверх

Упражнения

 

1. Определите глагольные формы

dicit, dictum esse, superāri, captāre, tradunt, tradidisse, ventūros esse, narrātur, condĭtum iri, dici, jactātum esse, condĭtur.

 

2. Следующие предложения поставьте в зависимость от глагола dicĭtur

Luna circum terram errat. In luna vita non est.

 

3. Переведите на русский язык

1. Dicĭtur discipŭlus oratiōnem Cicerōnis legĕre. 2. Narrabātur Ulixes a procis cognĭtus non esse. 3. Credĭtur exercĭtus pugnam cum hostĭbus victūrus esse. 4. Leges Romanōrum sevērae esse existimantur. 5. Domĭni servos suos propter magna merĭta liberavisse dicuntur. 6. Сaesar omnes duces Romanōrum in re militāri superavisse vidētur. 7. Amīcus aegrōtus esse putabātur. 8. Jam ante Homērum poētae fuisse putantur. 9. Multos scriptōres Alexander Magnus secum habuisse dicĭtur. 10. Post itinĕra longa Ulixes dicĭtur ad Phaeācum insŭlam pervenisse. 11. Caesar dixisse se magnam spem habēre Ariovistum finem injuriis factūrum esse tradĭtur. 12. Dicuntur virgĭnes Vestāles ignem in aede Vestae semper custodīre. 13. Multa milia homĭnum in circis et amphitheātris imperii Romāni vitam amisisse traduntur. 14. Ignis in aede Vestae semper arsisse dicĭtur.

De Minotauro

Olim in Creta anĭmal vivēbat, cui partim homĭnis, partim tauri species erat, Minotaurus nomĭne. Is in labyrinthum habitābat. Id aedificium Daedălus, artĭfex clarissĭmus, exstruxisse dicĭtur. Minotaurus homĭnes, qui in labyrinthum mittebantur, statim devorābat. Etiam Athenienses, quod rex eōrum olim filium Minois interfēcit, regi quotannis septem juvĕnes et septem virgĭnes mittĕre debēbant.

Sed Theseus pericŭlum, quod ei et amīcis ejus imminēbat, sustŭlit. Ariadna, Minois filia, quae Theseum amāvit, ei filum et gladium dedit. Constat eas res Theseo multum profuisse. Theseus, postquam gladio Minotaurum necāvit, amīcos quoque liberāvit et filo e labyrintho salvus exiit.