Упражнения
^ Вверх

Упражнения

 

1. Определите спряжение по четвертой форме глагола

Ornāre, punīre, conděre, accusāre, audīre, creděre, tenēre, biběre, clamāre, signāre, valēre, venīre, debēre, cupěre, constituěre, errāre, finīre, dicěre, docēre, laudāre, dormīre, movēre, legěre, vitāre, finīre, vidēre, vincěre, dāre, sentīre, putāre, scīre, respondēre, aperīre, penděre, capěre, nomināre, flēre, stāre, salīre, poněre, timēre, ducěre, donāre, sancīre, servāre, tegěre, pugnāre, fugěre, studēre, habēre, sepelīre, appellāre, solvěre, sedēre, vocāre.

           

2. Образуйте по первой форме глагола его четвертую форму

I спряжение – clamo, erro, interrogo, curo, puto, monstro, voco, amo, paro, laboro, nomino; II спряжение – debeo, habeo, doceo, moveo, caveo, teneo, video, studeo, careo; IIIa спряжения – ago, credo, duco, vinco, mitto, scribo, struo, dico, lego, condo, constituo, gero, pello, fluo, meto; IIIб спряжение – facio, rapio, capio, jacio, sapio; IV спряжение – finio, sentio, servio, punio, audio, sopio, vestio.

 

3. Образуйте по четвертой форме глагола его первую форму и определите тип спряжения

Portāre, colěre, munīre, respondēre, negāre, rapěre, dormīre, dividěre, monēre, sperāre, discěre, reperīre, accusāre, florēre, tangěre, currěre, scīre, numerāre, suadēre, vehěre, levāre, crescěre, vincīre, luěre, tolerāre, mutāre, cupěre, reperīre, dubitāre, torquēre, trahěre, pulsāre, prohibēre, custodīre.

 

4. Прочитайте словарные формы глагола, определите основы и тип спряжения

Credo, dĭdi, dĭtum, ěre верить; libero, āvi, ātum, āre освобождать; vivo, vixi, ctum, ěre жить; sedeo, di, ssum, ēre сидеть; fluo, fluxi, fluxum, ěre течь; saepio, saepsi, saeptum, īre огораживать; do, dedi, datum, āre давать; rideo, risi, risum, ēre смеяться; nutrio, īvi, ītum, īre кормить; pario, pepěri, partum, ěre рожать.