Частка 2
^ Вверх

УДК 745.522 (075.8)

ББК 85.12

Я62

 

Рэцэнзенты:

 

 

 

прафесар кафедры інтэр’ера і абсталявання Беларускай дзяржаўнай Акадэміі мастацтваў Л.Я.Дзягілеў;

акадэмік графікі Беларускай Акадэміі выяўленчага мастацтва, член Беларускага Саюза мастакоў Ю.У.Якавенка.

 

 

                                              

 

              

 

 

Янкоўскі, С.М.

Я62

       Малюнак галавы чалавека : вучэб. дапам. / С.М.Янкоўскі. – Гродна :
 ГрДУ, 2005. – 171 с.

           ISBN 985–417-693-2

 

 

Выданне змяшчае ў сабе багаты матэрыял па методыцы выкладання малюнка галавы чалавека. Тэкставая частка падтрымліваецца ілюстрацыямі студэнцкіх прац. У якасці прыкладу прымянення ў творчай дзейнасці набытых ведаў і навыкаў на занятках па малюнку ў дапаможніку ў дастатковай колькасці выкарыстаны ілюстрацыі малюнкаў старых майстроў.

Выкладзены матэрыял можа быць карысным для студэнтаў спецыяльнасці "Выяўленчае мастацтва" ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі.

 

                                                                                                     УДК 745.522 (075.8)

ББК 85.12

 

 

ISBN 985–417–693-2

© Янкоўскі С.М., 2005