Рэгістр - краіна гукаў: высокіх - сярэдніх - нізкіх
^ Вверх

РЭГІСТР –КРАІНА ГУКАЎ: ВЫСОКІХ–СЯРЭДНІХ– НІЗКІХ 

«Танец эльфаў»

Э. Грыг 

Эльфы – маленькія казачныя, лясныя чалавечкі з лёккімі празрыстымі крыльцамі. Яны жывуць у кветачках.

Якімі гукамі па вышыні адлюстраваны эльфы кампазітарам? Чаму?

Выберы словы для вызначэння музыкі: лёккая, мужная, пырхаючая, рашучая,

вясёлая.

Адлюструй танец эльфаў пластычнымі рухамі. 

Зайчык дражніць медзведзяня

Д. Кабалеўскі 

Па якіх прыкметах ты пазнаеш у музыцы зайчыка і медзведзяня?

Перадай пластычнымі рухамі характары музычных персанажаў. 

Высокія, сярэднія і нізкія гукі нібы маюць свае домікі – рэгістры. Яны могуць быць афарбаваны ў розныя колеры. У якія колеры афарбаваў бы іх ты? Чаму? 

Песенка – приветствие 

Словы В. Нехарошкінай                                        Музыка М. Картушынай

 

Кто в домике живёт? Низкие голоса.

Кто в домике живёт? Средние голоса.

Кто в домике живёт? Высокие голоса. 

Праспявай мелодыю, называючы ноты. Выканай песеньку разам з сябрамі па ролях. 

Ёжики смеются 

Словы К Чукоўскага                                              Музыка У. Дарохіна 

У канавки две козявки

Продают ежам булавки.

Продают ежам булавки.

Две козявки у канавки.

 А ежи-то хохотать, хохотать! Ха-ха-ха!

Всё не могут перестать, перестать: ха-ха-ха!

“Эй вы, глупые козявки! Нам не надобны булавки:

Мы булавками сами утыканы”.

Ха-ха-ха! 

На якіх гуках у песні “смяюцца” вожыкі – высокіх ці нізкіх? 

«Тры цуды»

(З оперы “Казка пра цара Салтана")

М. Рымскі-Корсакаў 

Мікалай Рымскі-Корсакаў – рускі кампазітар.

Музычнымі гукамі ён стварыў дзівосныя вобразы. Опера «Казка пра цара Салтана» напісана паводле казкі А.С. Пушкіна. 

Есть там белка, что при всех

Золотой грызёт орех,

Изумрудец вынимает,

А скорлупку собирает,

Кучки равные кладёт

И с присвисточкой поёт

При честном при всём народе:

«Во саду ли, в огороде».

                      А.С. Пушкин 

Прачытай выразна тэкст. Уяві сябе кампазітарам. Якой мелодыяй па вышыні ты будзеш адлюстроўваць “Вавёрачку”? Чаму? На якім інструменце, на тваю думку, павінна гучаць мелодыя Вавёркі?

Паслухай музыку і вызначы яе характар (гуллівая, сумная, пяшчотная, гарэзлівая, радасная, рашучая). 

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольётся в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря.

                   А.С. Пушкин

Чаму кампазітар звярнуўся да марша, каб паказаць волатаў?

Якія інструменты аркестра найбольш выразна перадаюць іх веліч і моц? 

Там царевна есть,

Что не можно глаз отвесть:

Днём свет Божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

                    А.С. Пушкин

Перадай характар музыкі пры дапамозе выразных рухаў. Якія інструменты ствараюць гэты персанаж? 

Якую ролю адыгрываюць рэгістры ў музыцы?